KRAAMZORG

Wat is de kraamtijd? ​

De kraamtijd is een periode van acht dagen na de geboorte van je kindje. In deze week is het waardevol om tijd en ruimte te hebben om deze levensgebeurtenis te verwerken. Om je lijf te herstellen en de geboorte een plek te geven. Om te wennen aan je nieuwe rol en verantwoordelijkheid. Om de verandering binnen het gezin te integreren. Om alle liefde en aandacht te richten op je kind, maar ook op elkaar en jezelf. Ik schep met warme handen de voorwaarden om te kunnen helen en te landen. 

Hoe ziet kraamzorg van IBOE er uit? 

Een kraamweek staat bol van uiteenlopende gevoelens, en ik zal jullie helpen wat orde te scheppen in deze blijde chaos. Een geboorte geeft vreugde, maar soms ook rouw. Een huilend kind kan honger hebben, maar moet misschien ook de geboorte verwerken. Een opgeruimd huis is hygiënisch, maar schept ook ruimte. Een kom soep is voedzaam, maar geeft ook troost. Een oliewikkel geeft warmte, maar ook geborgenheid. Een handeling komt uit mijn handen, maar vooral ook uit mijn hart. 

 

De zorg die ik verleen is in de basis gebaseerd op medische kennis en heeft respect voor de landelijke zorg protocollen. Deze basis verdiep en verbreed ik door gebruik te maken van draagdoeken, kruiden, massage, voeding, warmte, wikkelen. Al mijn handelingen komen voort uit een holistisch mensbeeld, met aandacht voor alle facetten van het helingsproces. Ik ga er vanuit dat de emotionele, fysieke, intellectuele, mentale, alsook relationele kanten van het geboren-worden als kind en als ouder met elkaar vervlochten zijn en niet los van elkaar  bezien kunnen worden. Wat wenselijk is verschilt per huishouden, mijn uitgangspunt is jullie levensbeeld en jullie levenshouding: ik ben er om jullie te dienen. 

Hoe ziet een kraamzorg traject eruit? 

Kennismaking de kraamzorg begint met een kennismakingsgesprek bij jou thuis: zo ontmoeten we elkaar en kunnen we op elkaar afstemmen. Er is ruimte voor het stellen van vragen en we stellen het aantal uren zorg vast. Gedurende de  zwangerschap kun je altijd telefonisch bij mij terecht. 

Voorbereidende sessie (optioneel) in deze sessie gaan we in op verbinding met je ongeboren kind, hechting en heling na de geboorte en hoe je je praktisch en emotioneel kunt voorbereiden op deze eerste periode. 

Behandeling (optioneel) een lichaamsbehandeling voor of na de geboorte kan je helpen om te ontspannen, te doorvoelen, los te laten en te verwerken. Een welkome aanvulling wanneer lijf en hoofd wat wiebelig voelen of als je de behoefte hebt aan extra omhulling en ondersteuning. 

Telefonische intake een vervolggesprek volgt met 32 weken. We bekijken of het aantal zorguren nog klopt met het verloop van de zwangerschap en of jullie alles in huis hebben voor de kraamtijd. ​

Thuisbevalling wanneer je thuis bevalt, assisteer ik de verloskundige tijdens de laatste fase van de geboorte om zorg te dragen voor een warme en veilige geboorte-omgeving. Daarna verdeel ik de kraamuren over minimaal acht en maximaal tien dagen zorg. 

Ziekenhuisbevalling wanneer je in het ziekenhuis bevalt, begint de kraamweek na thuiskomst. 

Wat zijn de tarieven? ​

De kraamzorg wordt vergoed door de verzekering. Heb je enkel een basispakket, dan betaal je een eigen bijdrage van 4,50 per uur. Heb je een aanvullende verzekering, dan vergoeden zij in veel gevallen ook deze eigen bijdrage. 

De voorbereidende sessie  120 minuten | 100 euro. 

De behandelingen de behandelingen en tarieven vind je hier 

 

© 2016 Jet van Groningen

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon